Många frivilliga i försvaret på Gotland

Det finns inga regementen kvar på Gotland, och försvaret har bara 71 anställda på ön. Men 8.500 gotlänningar är engagerade i olika frivilliga försvarsorganisationer på ön.

Röda korset är öns största frivilliga försvarsorganisation med sina 5.000 frivilliga, sen kommer hemvärnet med 900 frivilliga.

Högsta ansvariga militär på ön är överstelöjtnant Ronny Larsson, chef för Gotlandsgruppen. Och enligt honom har Gotland i förhållande till folkmängden ovanligt många frivilliga, men han säger att försvarsviljan på ön alltid har varit stark.

Reporter: Tommy Lundberg
e-post: tommy.lundberg@sr.se