Få firar FNs barndag på Gotland

Första måndagen i oktober är FNs internationella barndag. Tanken är att alla vuxna skall uppmärksamma barnen den dagen och göra något bra för dem.

Men flera av de dagis och förskolor som Radio Gotland kontaktat kände knappt till den här speciella dagen och de kommer inte att uppmärksamma den 2 oktober 2006 på något speciellt sätt.