Ungdomsråd bildat vid länsstyrelsen

Barn och ungdomar ska få ett större inflytande över länsstyrelsens verksamhet. Därför har ett barn- och ungdomsråd inrättas.

Syftet är att utveckla arbetet enligt FN;s barnkonvention, där det tydligt sägs att barns synpunkter ska beaktas.

Varje högstadieskola kommer att erbjudas att representera med två ungdomar, en pojke och en flicka. Rådet planerar att träffas två till fyra gånger per år.

Tanken är att de ska diskutera aktuella frågor som är särskilt viktiga för länets utveckling.

De närmaste dagarna kommer länsstyrelsen att skicka ut ett brev till samtliga rektorer på högstadieskolorna. Första mötet med Barn - och ungdomsrådet beräknas bli i november i år.