Var tredje flyttar med myndighet till ön

Nu är det klart att var tredje anställd på Riksutställningar följer med vid myndighetens flytt till Visby.

Det här framgår av en enkät som myndigheten gjort bland personalen. Senast under september skulle de svara på om de tänker jobba kvar på myndigheten även efter flytten, och att en tredjedel följer med - det är en bra siffra, säger Anneli Strömberg Fatty till Gotlands Allenhanda.

På onsdag öppnar Riksutställningar ett tillfälligt kontor i Björkanderska magasinet i hamnen i väntan på att kontoret på A7-området i Visby ska byggas färdigt. Till att börja med ska 5 personer jobba där, men sju till är på gång, och som mest ska 23 anställda kunna jobba i Riksutställningars tillfälliga lokaler i Björkanderska magasinet.