Vill få fart på utveckling med flagga

För att få fart på utvecklingen på Gotland behöver ön mer uppmärksamhet inom EU, och för att få det borde ön anta den röd-vita gutniska flaggan som officiell symbol.

Det skriver Tore Gannholm i ett medborgarförslag till kommunen.

Det gamla gutniska rikssigillet är enligt honom mycket uppskattat utomlands. Och flaggan tror han skulle stärka Gotlands identitet, och samtidigt göra ön mindre beroende av beslut som fattas i Stockholm.