Arkeologisk undersökning vid kabelgrävning

Gotlands energi AB, GEAB, ska bekosta den arkeologiska undersökning som krävs i samband med att en kabel ska grävas ned i Sjonhem, det har länsstyrelsen beslutat.

Det är länsmuseet som ska sköta undersökningen, genom att vara med vid grävarbetena. Det beräknas kosta knappt 12.000 kronor. Och om de gör några intressanta fynd kan länsstyrelsen besluta om en mer omfattande utgrävning i samband med GEABs grävarbeten i Sjonhem.