Synskadade vill ha mobil som läser text

De synskadade vill att mobiltelefoner som läser upp texten på telefonens skärm ska godkännas som hjälpmedel.

Det är Synskadades riksförbund, SRF, på Gotland och i Stockholm som vid sitt höstmöte enades om det kravet. Som synskadade vill de ha samma möjlighet som andra att läsa och skriva SMS och att använda kalender och adressbok i mobiltelefon.

För att det här ska bli möjligt vill SRF att hjälpmedelcentralerna erbjuder program till mobiltelefoner som klarar det här. Sådana program finns redan för hemdatorer.