Krångliga regler kring hög ruintröskel

S:ta Karins kyrkoruin vid Stora Torget i Visby är inte en byggnad, och det är inte heller allmän mark.
Det anser kommunen, sedan en rullstolsburen turist klagat på att han inte kom in i ruinen, eftersom tröskeln var för hög.

Turisten  ansåg att det var ett enkelt avhjälpt hinder, som borde kunna åtgärdas snabbt.

Men den paragraf i plan- och bygglagen som handlar om enkelt avhjälpta hinder gäller bara för byggnader och allmänna platser, konstaterar byggnadsnämnden, som därför avskrivit ärendet.

Enligt lagen ska en byggnad ha tak åtminstone till viss del och allmän plats ska vara upptagen i kommunens detaljplan.
S:ta Karin, däremot, har inget tak och är inte heller inskriven i detaljplanen.

Den rullstolsburne turisten har ändå fått gehör för sin klagan, för länsmuseet har under tiden sett till att lägga ut grus och ett par stenplattor så att tröskeln  i den medeltida ruinen jämnats ut.
Reporter: Karin Brindt
e-post: karin.brindt@sr.se