Beslut om budget dröjer

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den här veckan ägnat sig åt budgetavstämning. På grund av maktskiftet så har arbetet inte kunnat avslutas som planerat.

Flera beslut som rör nästa års budget har därför skjutits till kommunstyrelsens sammanträde i november då den nya majoriteten tillträtt.