Fiberkabel till 5 400 lägenheter

Kommunens bostadsbolag Gotlandshem håller på med en upphandling av så kallade fiberkabel till alla sina 5 400 lägenheter. Fiberkabeln är tänkt att förbättra både internet- och tv och radioanslutningarna.

Det är fortfarande inte klart vilket bolag som ska erbjuda tjänsten, men beslut ska fattas på Gotlandshems styrelsemöte den 12 december.

Innan fiberkabeln kan dras ut i lägenheterna måste också samråd ske med bland annat hyresgästföreningen.