Reinfeldt: Hela landet ska ha fungerande kommunikationer

Regeringen vill  öka samarbetet med länderna kring Östersjön. Och regeringen vill se Norden och Östersjön som Europas starkaste tillväxtområde. Något som bland annat innebär att samarbetet mellan länderna runt Östersjön ska stärkas.

Det sa Fredrik Reinfelt när han avlade sin regeringsförklaring idag .

De mer konkreta beskeden var att friåret slopas och att plusjobben ska fasas ut. Fastighetsskatten ska slopas på sikt och ersättas med en kommunal avgift och eventuellt också ökad skatt vid fastighetsförsäljning.

Maxtaxan och föräldraförsäkringen ska vara kvar men kompletteras med ett vårdnadsbidrag som varje kommun får ta beslut om.

Regeringen vill se fler friskolor vilket öppnar för de lokala friskolor på gotland som i höstas fått nej av den tidigare vänsterstyrda Gotlands kommun.

Även inom sjukvården öppnar regeringen för fler privata initiativ och kanske får vi då se att privata läkare här får möjligheter att hyra in sig i lokalerna vid Visby lasarett.

Körena till barn- och ungdomspsyk ska minska och här vill regeringen införa en garanti om vård inom en månad.

Den lokala konkurrenskraften ska stärkas och hela landet ska ha väl fungerande kommunikationer. Om det innebär att regeringen kan acceptera mer långsamt gående färjor är oklart.

När det gäller jordbruket talade Reinfeldt om pruduktion av säker och sund mat och öppna landskap och att de gröna näringarna ska ges samma konkurrensförhållanden som överiga Europa.

Däremot sägs ingenting om miljöskatten på flyg ska slopas eller inte.

Inte heller kan man utläsa om regeringen kommer att riva upp beslut om utlokalisering av statliga myndigheter eller inte.