Russen får inte dricka källvatten

Om hushållningssällskapet ska få dispens från kravet på ligghall för russen på Lojsta hed, så måste utfodringsplatsen flyttas så att russen har nära till vatten. Det anser Djurskyddsmyndigheten.

Idag är det 450 meter från från utfodringsplatsen till närmaste vattenkälla och det är för långt, anser myndigheten.

Dessutom tycker myndigheten att det inte är bra med naturliga vattenkällor eftersom djuren kan förorena vattnet, och russen måste ha daglig tillsyn.