Marina reservat utsedda

Två områden utanför Gotland ska ingå i Sveriges lista över skyddade marina områden. Det är Salvorev-Kopparstenarna och Gotska Sandön, samt Hoburgs bank.

Det har naturvårdsverket beslutat.