Alltmer olja på sjön

Antalet oljelaster över Östersjön fortsätter att öka dom närmaste åren.

Finlands regering gör bedömningen att 190 miljoner ton olja kommer att fraktas över Östersjön år 2010.

Ökningen beror på att Rysslands export av olja ökar, främst från oljehamnen Primorsk vid Finska viken.

Med tanke på oroligheterna i Kaukasus föredrar Ryssland att skeppa sin olja från Östersjöhamnar.

Sedan 2005 klassas Östersjön, med undantag av Rysslands territorialvatten, som särskilt känsligt havsområde.