Skåningar oense om sockerpengar

I Skåne har det blivit lite av en strid om hur EU-pengar ska användas när sockerbruket i Köpingebro lagts ner.

Länsstyrelsen i Skåne län vill att EU-stödet på 45 miljoner ska gå till betodlare och forskning om nya grödor.

Men kommunpolitikerna i Ystad vill använda pengarna till jobbskapande åtgärder, skriver jordbrukets affärstidning ATL.