Kungsörna blir fler men hoten är många

Gotland är det område i södra Sverige som har flest kungsörnsrevir, omkring 40 stycken.

Totalt finns det i Sverige 750 stycken, flest i norra delen av landet.

Samtidigt visar en färsk rapport från viltvårdare på fastlandet att det största hotet mot kungsörnen är vindkraft och olaglig jakt.

Örnarna flyger emot vindkraftverkens propellrar och krossas.