Vindkraftverk planeras på Martebo myr

Företaget Vindplan AB i Othem vill bygga vindkraftverk på Martebo myr.

Vindkraft-företaget har redan tecknat kontrakt med flera markägare i Martebo och vill nu att kommunen upprättar en så kallad detaljplan för området.

Det planerade vindkraftsområdet är mycket stort och omfattar mark väster om Martebo kyrka fram till vägen mellan Tingstäde och Visby.