Kustparkens ägare ger ut obligationer

Fastighetsbolaget Diös och Kuylenstierna, som köpte KA 3:s fastigheter på Kustparken i Fårösund, har nu bildat det nya fastighetsbolaget DK Syd AB som har gett ut obligationer.

Det här är det första obligationslånet i Sveriges med säkerhet i fastigheter. Bolaget lånar genom obligationerna 135 miljoner kronor under sex års tid och betalar 8 procent i ränta.

Obligationerna har blivit populära och är redan fulltecknade. Varje obligation har ett värde på 100.000 kronor. Handeln med obligationerna började i Stockholm den 4 oktober.

Diös och Kuylenstiernas nya bolag DK syd Ab har fastigheter på över 200.000 kvadratmeter i Stockholm, Södertälje, Uppsala och på Gotland.

Med obligationslånet är bolagets fastigheter belånade till 94 procent av sitt värde. Om priset på fastigheter sjunker så har bankerna rätt att få tillbaka sina lån först, innan obligationslånet betalas tillbaka.