Mer pengar till upplyst ringmur

Energibolaget GEAB förlänger sin sponsring av belysningen vid Visby ringmur. Bidraget förlängs från tre till fem år och belysningen kring muren är nu säkrad fram till och med år 2009.

GEAB konstaterar att efter att belysningen tändes på nytt hösten 2004, så har det inte varit någon skadegörelse som har med belysningen att göra, så som det var tidigare år.