EU pengar till Gotlands landsbygd

EU:s program Leader+ har fördelat pengar till gotländska satsningar på landsbygden. Det handlar om tryffel, lammprodukter och avloppsproblem i Herrvik

Britt-Louise Pettersson i Västerhejde, får EU-stöd för att ta fram en konsumentförpackning för färsk och fryst tryffel samt genomföra marknadsföring och testförsäljning i Sverige och Japan. Av en uppskattad kostnad på 540 000 kronor, bidrar EU med 110 000 kr.

Gotlands hushållningssällskap får pengar för ett projekt i samverkan med lammnäringen. Syftet är att skapa större värde på gotländska lammprodukter som kött, skinn, ull, kläder, designade produkter och turism. Av beräknad total kostnad för projektet på 1,7 miljoner kronor, bidrar EU med 386 000 kr.

Nygarn Utveckling AB får pengar till en förstudie för att undersöka möjligheterna att utveckla hamnområdet i Herrvik. En förutsättning för detta är att hitta lösningar på nuvarande vatten- och avloppsproblem. Totalt beräknas projektet kosta 421 000 kronor. EU bidrar med 98 400 kr.

Leader+ är ett EU-program som syftar till att stärka utvecklingen på landsbygden genom stöd till projekt som skapar nya försörjningsmöjligheter och ökad livskvalitet i glesbygd.