Bättre arbetsmiljö på socialförvaltningen

Nu är arbetsmiljön vid delar av social- och omsorgsförvaltningen på Polhemsgatan i Visby på väg att bli bättre. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter en inspektion.

Tidigare har det bland annat funnits brister i socialsekreterarnas arbetsmiljö och klagomål fanns också när det gäller förberedelser och rutiner för första hjälpen och krisstöd.

Arbetsmiljöverket godtar nu den handlingsplan som kommunen upprättat och avslutar därmed ärendet.