Vill uppvakta minister om färjetrafik

Företrädare för samtliga politiska partier på Gotland, från näringslivet och från idrottsrörelsen har idag träffats för att diskutera färjetrafiken.

De enades om att snarast begära tid för en uppvaktning av den nya infrastrukturministern Åsa Torstensson.

– Utgångspunkten är att det nya upphandlingsunderlaget för färjetrafiken går stick i stäv med våra önskemål, säger Ted Ljungqvist från organisationen vägpris.nu.