Kommunen bidrar med 125 000

Östsvenska handelskammaren får bidrag av Gotlands kommun med upp till 125.000 kronor för att utveckla handeln med de baltiska staterna och Ryssland.

Ett 20-tal företag ingår i projektet som ska skapa nya kontakter mellan företag i Östsverige och företag på andra sidan Östersjön. Kontakterna ska utvecklas och förstärkas för att på så sätt bilda nätverk.

De svenska företagen ska få lära sig mer om de baltiska länderna och Ryssland och om att göra affärer med de länderna.

De 125.000 kronor som kommunen bidrar med motsvarar knappt 15 procent av projektets kostnader. Kommunen ger bidraget eftersom de anser att det här ger företag på Gotland en unik möjlighet att knyta personliga kontakter med nya affärspartners. Och de gotländska företag som deltar kan bli goda förebilder för andra företagare i framtiden.