Gudstjänst

Gudstjänst söndag den 10/12-06, kl 11.03.

Guds kraft mot främlingsfientlighet. 

Söndagens gudstjänst kommer från Sofia Albertina kyrka i Landskrona och är en gudstjänst med kristna och muslimer. Det handlar om att tillsammans möta de främlingsfientliga krafter som intagit Landskrona.

I våras bildades SamLa som är ett nätverk för olika frivilligorganisationer i Landskrona. SamLa arbetar utifrån den mångfald som finns i Landskrona, för ett samhälle där alla kan känna sig hemma samt vara stolta över sin stad. Bland medlemmarna finns bland andra Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Slovenska föreningen, Serbiska föreningen och svensk palestinska föreningen.

Carina Brink, som är präst i Svenska kyrkan, kommer att leda gudstjänsten.

Othman Al Tawalbeh, magister i islamisk teologi, läser ur Koranen och talar om sitt engagemang mot främlingsfientlighet.

Musik 
Psalm 31, Låt oss glada och i tro. Text: A. Frostensson efter J. Miton. Musik: J. Antes.
Psalm 217, Gud för dig är allting klart. Text: E. Malmeström. Musik: G. Ch. Strattner.
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort. Text och musik: Dietrich Buxtehude.
Ljuset. Text och musik: Ashar Khan.
Psalm 288, Gud från ditt hus. Text: F. Kaan och BG Hallqvist. Musik: Chartres.
Improvisation över koralmelodi från Leksand.

Producent: Agneta Nordin Media för SR Malmö.