Mitt hjärtas melodi

Söndagen den 28 januari, 2007, kl 11.03 

Temagudstjänst om hopp och längtan.

Dagens text i Annedalskyrkan i Göteborg beskriver Jesus som vårt hopp (Joh. 5:1-9) och kontraktsprost Bengt Inghammar mediterar över hopp och längtan.

”Mitt hjärtas melodi” heter orgelstycket som inramar gudstjänsten, skrivet av tonsättaren Sven-Eric Johanson (1919-1997), som en lång tid bodde i Annedal i Göteborg. Stycket ingår i hans tionde symfoni, Symphonie Chez nous (1990).

I gudstjänsten sjungs ”Imagine” av John Lennon, ”Kristallen den fina” och norska psalmen ”Mitt hjerte alltid vanker”. På orgel framförs ”A tango for the saints”, skrivet av jazzmusikern Ronny Johansson.                                                                         

Medverkande:
Maria Karlsson, sång.
Johannes Nordgren, arrangemang, synt och gitarr.
Bo Urban Nordgren, orgel, klaviatur.

Textläsning, bön: Karin Larsson.

Psalmer: 183, 246, 711 och 217.

Producent: Roger Blomqvist, SR Göteborg.