Fråga om livet

Söndag den 20 maj, 2007, kl 11.03.

Temagudstjänst om behovet av hjälp och ordning i sitt liv.

I snart fem år har Svenska Kyrkan haft en frågelåda som rör tro och liv. Frågorna besvaras av 14 präster, diakoner och musiker.  En av dem är kyrkoherde Lars Segerstedt från Umeå Maria församling.I dagens gudstjänst delger Lars Segerstedt några av sina funderingar kring dessa frågor. Det rör sig till exempel om svårigheten av att tala om Den Heliga Anden inom Svenska kyrkan och hur ofta och vilka böner man ska be.

Björn Malmehed är kyrkomusiker i Umeå Maria församling. Han sitter vid flygeln när sångare från den prisbelönta kammarkören Sångkraft sjunger:
Ur svenska Psalmboken:
Ps 496, Morgonens rodnad,
Ps 218, Jag har ofta frågor Herre.
Ps 876, Du har kommit till mig, från psalmer i 2000- talet(ett tillägg till Sv Psalmboken). 
Ps 43, Jesus är min vän den bäste.
Ps 946, Herre, förbarma dig, efter grekisk ortodox tradition (psalmer 2000-talet) samt hymnen ”Kom sanna ljus”.

Dessutom sjunger sångerskan och musikpedagogen Carina Sandström ”Ge mig en rastplats”, text och musik Lars Segerstedt, psalm 766 ”Jag tror på en Gud” samt ”Gränslös” text: Eva- Stina Sjöberg, musik: Lars Segerstedt.
Episteltexten kommer från Romarbrevets 8:e kapitel verserna 31- 39. Den läses av Josefin Andersson.