Gudstjänst

Söndag den 17 juni, 2007, kl 11.03.

Gudstjänst i tradjazzton från Sofia Magdalena kyrka i Askersund.

TRADJAZZ I ASKERSUND
har blivit ett begrepp och nu är det 25 år sen det började. Kyrkorna i stan blev också konsertlokaler för att man skulle klara av publiktillströmningen, något som det inte fanns invändningar emot. Tvärtom, det finns faktiskt historiska kopplingar mellan tradjazzen och kyrkan.

När kyrkoherden i Askersund, Peter Wingren, för första gången var med om en ”tradjazzgudstjänst”, minns han att han reagerade när publiken inte bara applåderade utan till och med stampade i golvet av förtjusning!

Fast för det mesta brukar man dock hålla inne med sådana glädjeyttringar tills gudstjänsten är slut. En gudstjänst skall ändå ha ett visst mått av värdighet.

I den direktsända tradjazzgudstjänsten idag, medverkar bland andra Kenneth Arnström. En jazzmusikant som är vida känd för sitt saxofonspel. Andra medverkande är Robert ”Porter” Engström och Askersunds kyrkokör med flera.

Kyrkoherden Peter Wingren predikar och leder gudstjänsten.

Musikalisk ledare: Mathias Lundqvist.

Psalmer: 48, 224, 235, 11.

Producent: Tommy Sundquist, SR Örebro.

Genom att klicka på länken nedan framgår musiken under Gudstjänsten