Andlig gemenskap

Gudstjänst söndag den 3/6, 2007, kl 11.03

Gudstjänsten idag kommer från Tao Zen Center i Malmö och leds av buddistmunken Ming Bao. Ceremonin följer de Kinesiska zenbuddistiska traditionerna med bön och sång.

Ming Bao som tog sin tillflykt till Buddhan för snart 30 år sedan kommer att tala om den universella andligheten, om grundläggande andlig och ömsesidig förståelse. Han menar att man måste våga se på andra religioner utan fördomar och förutfattade meningar.

Gäst är Pelle Bengtsson som är stiftsadjunkt i Lund. 

Den världskände flöjtisten Anders Ljungar Chapelon spelar under gudstjänsten.

Musik:
André Jolivet: ur Cinq Incantations pour flûte seule (Fem besvärjelser), 1936
Nr III: För att fröna som såningsmannen sår i jordfårorna ska ge en rik skörd.
Nr IV: För en fridfull gemenskap mellan varat och världsalltet.
Toru Takemitsu: Voice för soloflöjt.

Stycket är modernistiskt och inkluderar nya speltekniker samt text på franska och engelska.

Producent: Agneta Nordin Media för SR