Katolsk mässa

Söndag den 10/6, 2007, kl 11.03.

Mässa från S:t Olofs katolska församling på Kristi kropps och blods högtid med Fader Conny Årlind. Kerstin Ratz orgel, familjen Yousif musik och sång samt Elisabet Finné lektor.

Temat är hur Gud blir närvarande mitt i vår värld genom sin Kropp och sitt Blod var gång vi firar den heliga Mässan, och hur hans överflödande närvaro för alla driver oss att dela vårt bröd med alla människor.

Psalmer från Cecilia, katolska psalmboken;
Ingångspsalm 6:1-4 (samma i Sv psb)
Herre, förbarma dig 343 (melodi finns ej i Sv psb)
Lovsången 344 (melodi finns ej i Sv psb)
Första läsningen: 1 Mos 14:18-20
Responsoriepsalm (Psalt 110:1-4) omkväde: ”Sjung till Herrens ära, lova hans namn”

Andra läsningen: 1 Kor 11:23-26
Evangelium: Lukas 9:11b-17
Offertoriepsalm 507 (Sv Psb 393)
Helig 345 (melodi finns ej i Sv psb)
Guds Lamm 346 (melodi finns ej i Sv psb)
Slutpsalm 15:1-4 (samma i Sv psb)

Producent: Gunilla Nordlund, SR Umeå