Gudstjänst

Söndagen 28/10, 2007, kl 11.03.

Kristna och judar – som syskon eller två fruar

Ofta beskrivs kristna och judar som syskon, de har ju ett gemensamt ursprung, de hebreiska skrifter som kristna kallar Gamla testamentet. Men det finns fler sätt att beskriva förhållandet mellan judendom och kristendom. I dagens text talas det bland annat om en man som har två hustrur. Det kanske också kan illustrera förhållandet mellan judar och kristna.

I dagens gudstjänst, som särskilt vill uppmärksamma förhållandet mellan judendom och kristendom, läses ett litet avsnitt från parashah. Textavsnittet, från de fem Moseböckerna, är för judar lika centralt som de fyra nytestamentliga evangelierna är för kristna.

Predikan består av ett samtal mellan Nike Snijders, student vid Lunds universitet och som ger det judiska perspektivet, och Jesper Svartvik, präst i Svenska kyrkan och docent vid Lunds universitet. De är båda intresserade av religionsdialog och religionsmöten.

Gudstjänsten kommer från Hyby gamla kyrka i Värby församling i Svedala utanför Malmö.

Margareta Jönsson spelar orgel och flöjt under gudstjänsten.

Producent: Agneta Nordin Media för SR Malmö.