Musikgudstjänst

Gospelgruppen:
Your are the living God  - av Jules Bartholomew.
Bless your name - av Lamar Cambell.

Per Hermansson:
Du är en bön (  nr 821 i psalmer och sånger) -  text och musik av Ingmar Johansson.
Nu är min stilla stund - text och musik av Eva Laudon ( fd. Eva Karlsson).

Sofia Ottosson:
Från Frälsaren på korsets stam (nr 604 i Psalmer och sånger).
Text av K Gleerup.
Musik av A Eriksson.

Unisona psalmer:
249 Blott en dag
289 Guds kärlek är
827 Se hur Gudsvinden bär