Mötet, temagudstjänst från Sundsgården.

P1 söndag 6 april kl 11.00
Sundsgården är en Folkhögskola med kristen profil, som ligger på Råå i södra delen av Helsingborg. Gudstjänsten har byggts upp runt tre avdelningar med olika former av möten, som de studerande arbetar med under sin tid på Folkhögskolan I Gudstjänsten kommer dessa tre avdelningar att presenteras: .
1. Mötet med kunskap - uppgiften.
2. Mötet med sig själv - upptäckten och slutligen .
3. Mötet med tron - uppdraget.
Skolprästen Mats Thurefjäll kommer att predika, bitr rektor Gunnel Andersson är mötesledare och elever ur teater- och musiklinjerna kommer att medverka på olika sätt. Musikalisk ledare är Berth Lideberg och producent Ulla Brobeck.