Palmsöndagens Gudstjänst

P1 söndag 13 april kl 11.00
Palmsöndagens Gudstjänst sänds från Allerums kyrka, som ligger strax NO om Helsingborg. Komminister Eva Gullmo predikar och liturg är kyrkoherde Sten Salomonsson. Jubilatekören samt barn- och ungdomskören medverkar under kyrkomusiker Annika Byströms ledning. Solist är Febe Cedergren och organist Olof Tholander. Bilden ovan: Allerums kyrka ligger där vägarna mot Helsingborg, Jonstorp och Kulla Gunnarstorp möts. Hela Allerums kyrkby är av Rikshistoriskt kulturintresse. Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet och dagens kyrka stod klar på 1830-talet. Det 23 meter höga tornet med sina trappstegsgavlar tillkom troligen redan på 1400-talet, under den danska tiden. Producent är Ulla Brobeck.