Gudstjänst

Härlig är jorden - spelmansgudstjänst

Söndagen den 29 juni 2008, kl. 11.03

Med Ranrike spelmän i Öckerö nya kyrka. Deras medverkan i gudstjänsten har blivit en årlig tradition. Kyrkoherden och förre radioproducenten Åke Andreasson leder gudstjänsten och predikar.

Ranrike spelmän har ett 30-tal medlemmar från hela Bohuslän. I gudstjänsten deltar ett 20-tal. De flesta spelar fiol, med några på dragspel, nyckelharpa, basfiol och tuba. 

Gruppen medverkar i sommarpsalmerna:
201:1-2 En vänlig grönskas rika dräkt.
297:1-3 Härlig är jorden.
240:1-3 Uti din nåd.
798:1-4 Som liljan på sin äng.
200:1-3 I denna ljuva sommartid.
199:1-3 Den blomstertid nu kommer. 

Instrumentalt:
Brudmarsch (efter Albert Augustsson).
Lübeckaren (efter Martin Martinsson).
Mellan himmel och jord (från Orust, efter båtsman Driftig).
Finnskogspols (efter Artur Lundberg, bohuslänsk variant).
Polka från Höggeröd, Orust, hörs i bakgrunden under presentationen av gudstjänsten.

Texter som läses:
Ps 62:2-9.
Gal 6:1-7.
Luk 6: 36-42. 

Övriga medverkande:
Margareta Utbult, organist.
Sigvard Utbult, textläsare.
Christina Altby, förbönsledare.
Solister: Sven Augustsson, Annika Botö och Agneta Arkelsjö.
Lennart Mellgren är spelledare i Ranrike spelmän.

Producent: Roger Blomqvist, SR Göteborg.