Pilgrimsgudstjänst

Söndagen den 6 juli, 2008, kl 11.03

Prästen Phär Karpas vandrar en bit längs pilgrimsleden S:t Olof tillsammans med några pilgrimer. Därefter leder han tillsammans med prästen Hanna Brande en friluftsgudstjänst vid älven Horkan på Blå berget som ligger mellan de små orterna Lit och Häggenås i centrala Jämtland.

Under pilgrimsfärden sjungs:
Psalm 297: 1- 2 Härlig är jorden.

Under friluftsgudstjänsten sjunger gudstjänstbesökarna och Häggenås kyrkokör under ledning av Inga Lena Eriksson:

Psalm 298 Gud ditt folk är vandringsfolket
O hur saligt få vandra
Psalm 752 Över berg och dal
Blomsterkoral av Arthur Eriksson
Offertorieps 399 Vi bär så många med oss
Psalm 699: 5 O Guds lamm
Lovpsalm 31a Låt oss glada
Vandra med oss, för vägen är lång

GT text: Gen 13: 20- 22
Ep text: Apg 17: 24- 28
Evangelium: Joh 14: 1- 6

Producent: Gunilla Nordlund, SR Umeå