Gudstjänst

Gudstjänst från Sjukhuskyrkan vid Norrlands Universitetssjukhus.

Söndagen den 17 augusti, 2008 kl 11.03

Sjukhuspräst Anders Dahlqvist leder veckans gudstjänst på temat Medmänniskan.

Sjukhuskyrkan i Umeå är en av de största sjukhuskyrkorna i Sverige med både musiker, präster och en pastor anställd. Under gudstjänsten samtalar pastor Anders Axelsson med Anders Dahlqvist om deras gemensamma möten med människor som är sjuka och söker själavård.

Sjukhusdiakon Karin Nordfeldt- Hansson läser psaltarpsalmen som hämtas från Psaltaren 103:1-6.

Episteltexten hämtas från Romarbrevet 12: 16 - 21 och läses av sjukhuspastor Anders Axelsson.

Anders Dahlqvist läser Dagens evangelium ur Matteusevengeliet 7: 12.

Sjukhuskyrkans kör sjunger under ledning av kantor Ingrid Engdahl, som också spelar piano. Solist är Frida Sjöström och flöjt spelar Agneta Nyberg.

De psalmer som sjungs är:
Psalm 176 Din klara sol går åter opp
Psalm 831 Lägg i varandras händer fred
Psalm 249 Blott en dag
Psalm 217 Gud för dig är allting klart

Övrig musik:
Till din blomstrande äng
Jesus det skönaste
Vila i mig
Kan du se att allting börjar ljusna

Producent: Gunilla Nordlund, SR Umeå