Gudstjänst från sveriges New Orleans

P1 söndagen den 6 juli kl 11.00

I tjugo år har Askersund haft en återkommande tradjazzfestival. En satsning som också kyrkorna är delaktiga i, både som konsertlokaler och med speciella tradjazzgudstjänster.
Dagens radiosända gudstjänst kommer från hembygdsgården i Askersund där det anordnas en friluftsgudstjänst med Peoria Jazzband och den speciella tradjazzkören anförd av Arne Rohdin.
Det är kyrkoherden i Askersund, Peter Wingren, som predikar och leder sammankomsten.