Främlingen

En gudstjänst om främlingen vi möter eller den som bor i oss. Den leds av Kent Wisti, som är universitetspräst på Malmö högskola.

Gäst är Nike Snijders, student i judaistik och aktiv i judisk/kristen religionsdialog.

Gudstjänsten hålls i Stilla Rummet på Malmö högskola. 

Anders Juhlin spelar piano och Anna Thorstensson cello. 

Musik:
Psalm 717, Innan gryningen, text Ylva Eggehorn, musik Benny Andersson.
Qui Amore Langueo, text Ylva Eggehorn, musik J Ginsby.
Psalm 795 Alltid på väg, text I. Johansson, musik I. Johansson.
Psalm 530, En dunkel örtagård jag vet, text A. Frostensson, musik Wales 1700-tal.
Credo peregrinorum, text Kent Wisti.
Stå stilla i smärtan, text Ylva Eggehorn, musik S Lindvall Nyberg. 

Producent: Agneta Nordin, Lokatt Media för SR.