Gudstjänst i Nybro kyrka

I Nybro kyrka firas högmässa varje söndag. Det är en församling, som satsat mycket på lekmannamedverkan med särskilda grupper som t ex ansvarar för textläsning och förböner i gudstjänsten. ”Jesus skapar tro” är rubriken för tredje söndagen efter Trettondedagen i kyrkoåret.

Nybro i Småland brukar kallas ”Staden i Glasriket” och har ca 14000 innevånare. I staden och runt omkring ligger ett band av glasbruk. Nybro kyrka stod färdig 1934 och var då Sveriges nyaste kyrka i Sveriges nyaste stad. Nybro blev stad 1932. Kyrkan har nyligen renoverats och stod färdig för att återtas i bruk första advent 2008.

Medverkande:
Kyrkoherde Johan Thelin, predikant.
Komminister Thomas hård af Segerstad, liturg
Cantica Nova.
Nybro Gospel Choir.
Gospel Kids.
Organist Sten-Inge Petersson, piano, orgel, körledare.
Kantor Inga-Lill Gustafsson, körledare.
Christian Petersson, trummor .
Anton Hård af Segerstad, keybord.
Patrik Petersson, bas.
Inger Danielsson, Eeva Creelman, Malin Arnesson textläsare/förbön.

Psalmer i gudstjänsten: 238a, 217, 15:3-4, 10.

Producent: Karin Malmsten, SR Jönköping