Trons lydnad

P1 söndag 19 oktober kl 11.00

Pastor Bengt Westh predikar i Hyllie Park kyrkan i Malmö, som tillhör baptistsamfundet och evangeliska frikyrkan. Mötesledare är Johanna Blom.
Musikansvariga är Kent Lindén och Dinu Serfezi.
Psalmer ur psalmer och Sånger: ps 329, ps 685 samt ps 646.