Gudstjänst

Söndag den 27 december, 2009, kl 11.03

Guds barn är temat för gudstjänsten från Norrahammars kyrka.

Norahammar ligger 12 km söder om Jönköping i Tabergsåns dalgång. Samhällena
Norrahammar och Hovslätt samt landsbygden kring Sandseryd ingår i församlingen.

Norrahammars kyrka ligger mitt i samhället. Den gula träbyggnaden med det höga spåntaket och med den röda, intilliggande klockstapeln byggdes så sent som 1930.

De originella takkronorna i trä i kyrkan har lampskärmar som anknyter till bygdens historia. De ska påminna om de eldslågor som förekom vid järnhanteringen vid de olika arbetsmomenten på dåvarande Norrahammars bruk.

Medverkande
Kyrkoherde Anders Hullfors predikar
Komminister Sara Hammarlund, liturg
Gospelkören Deuteronomium,
Barnkörerna Exodus och Leviticus
Församlingsmusiker Peter Wiberg, körledare
Organist Örjan Stensson.
Håkan Persson, piano
Peter Arvidsson, elbas
Jonas Gustavsson, trummorPsalmer

Psalmer
Nr 122: 2-5, 115, 858, 123

Producent: Karin Malmsten från Sveriges Radio Jönköping.