Gudstjänst

Söndag den 3 januari, 2010, kl 11.03

Att höra Gud
Gudstjänsten vill öppna tankar om hur Gud kommunicerar med oss. Går det att höra Gud? Hur låter Guds röst?

Gudstjänsten är också färgad av julens sånger och musik.

Läsningar
1 Sam 3:1-10, Markus 11:15-19, 1 Kor. 11:23b–25

Psalmer
Nr 115, 434, 835

Medverkande
Anders Josefsson gudstjänstledare,
Cicci Hagevi, församlingens pastor, predikar,
Ylva Jönsson textläsare,
Ida-Maria Ellström och Jennie Ellström sång och musik.

Växjö Missionskyrka
invigdes aug 1973. Den är ritad av Eric Larsson, Huskvarna. Konstverket längst fram i kyrkan kom på plats först 1985 och är skapat av Stig Carlsson som också har gjort ljusbäraren som finns längst fram i kyrkan. Konstverket heter "Fiskafänget" och föreställer den uppståndne Jesus, då han tidigt på morgonen möter lärjungarna vid Tiberiassjön (Joh 21).
Ljusbäraren är en korg i mässing med tolv armar omgärdade av tre cirklar. Tolv som i de tolv lärjungarna och tre som i Fader, Son och Ande. De böneljus som tänds sätts inuti korgen och därmed omsluts de av Gud och Jesu vänner.

Ljudtekniker:   Lennart Nilsson och Magnus Walfridsson
Producent: Karin Malmsten, SR Jönköping.