Högmässa

Söndag den 21 februari, 2010

Direktsänd högmässa från Umeå.

Fastetiden handlar om Jesu lidande och komminister Erik Holmlund, som leder mässan, tar i sin predikan upp ämnet; att bli ifrågasatt.

Jesus blev ifrågasatt på sin tid och Erik Holmlund jämför med hur vi även idag ifrågasätts i vår vardag.

Lisa Eriksson är organist denna söndag och Umeå stads kyrkokör leds av Jonas Östlund.

Psalmer under Högmässan:
Psalm 135
Psalm 566
Psalm 679
Kyrkans förbön 700:1
Offertoriepsalm 74
Psalm 45

Producent: Anders Wikström