Musikgudstjänst

Söndag den 28 februari, 2010, kl 11.03

Musikgudstjänst från Frälsningsarmén i Örebro.

Predikan: Kårledare Gunilla Johansson.
Mötesledare: Kerstin Gårdman.

Hornmusiken under ledning av Mattias Ejdeklint.
Nya toner i Frälsningsarmén.

Gospelkören "Be Blessed" finns i armén i Örebro sen något år tillbaka. De medverkar i dagens direktsända gudstjänst som har temat "Ditt är riket, din är makten och äran i evighet".

Att en kör med gospelinriktning förekommer, är ett tecken på att yngre generationer kommer in och tar plats. Men ett av Frälsningsarméns säkra musikaliska kännemärken, hornmusiken, finns också kvar och medverkar.

Kårledare Gunilla Johansson predikar och Kerstin Gårdman är mötesledare.

Psalmer: 3 och 10.

Producent: Tommy Sundquist, SR Örebro.