Gudstjänst från Frälsningsarméns 1:a kår i Götebor

P1 söndag 11 januari kl 11.00

Predikan av Mikael Hjerpe. Gudstjänstledare: Anna-Lena Hjerpe. Dessutom medverkar Strängmusiken, Öppna kören och musikkåren under ledning av Gunnar Ålöw samt gospelkören Deliverance. SR Göteborg.