Direktsänd radiogudstjänst från Immanuelskyrkan i Jönköping

P1 söndagen 1 februari kl.11.00


Fjärde söndagen efter Trettondagen.
Predikant är församlingens pastor Jan Eirestål. Gudstjänsten leds av Cicci Johansson. Immanuelskyrkans kör sjunger under ledning av Hans Carlén, som också är organist.