Tystnaden bryts - sånger från IONA

P1 söndag 8 februari kl 11.00
Iona heter en ö utanför Skottlands västkust. Numera är namnet mest bekant för den religiösa rörelse som har sitt fäste på ön. Tiotusentals söker sig till Iona Community varje år för att besöka ett återuppbyggt gammalt kloster. Idag finns inga munkar eller nunnor där, bara vanliga människor som valt att under en tid dela livet tillsammans. Den ekumeniska rörelse, Iona Community, som bedriver verksamheten i klostret har under många år producerat sånger och gudstjänstordningar som spridits över världen, även till Sverige. IONA har blivit en viktig mötesplats för inspiration och förnyelse för många länders olika kyrkor.

John Bell driver musikutvecklingen inom IONA Community. Han är präst i den skotska kyrkan, och skriver själv sånger och psalmer.

I dagens radiogudstjänst från Trefaldighetskyrkan i Arvika predikar John Bell över musikens kraft. Den 8 februari är det Kyndelsmässodagen men även Kyrkomusikens dag i Svenska kyrkan. Gudstjänstens kör och orkester har många medverkande från musikhögskolan Ingesund. De sjunger sånger från IONA under ledning av Leif och Mikael Nahnfeldt. Svensk liturg är Klas Nilsson.