Den växande tron

Söndag den 30 maj 2010, kl 11.03

Direktsänd gudstjänst från Lundhagskyrkan, Örebro.

Tema: "Den växande tron".

Predikan: Karin Claesson.
Mötesledare: Peter Andersson.
Musikansvariga: Sven och Maria Landh.
Ur "Psalmer och sånger" sjungs: 217, 201 och 386. 

Frikyrkoförsamlingar har ofta en brokig historia. Från att ha varit växande och stora, har församlingarna minskat i omfattning. Sammanslagningar, rivning eller försäljning av kyrkor och möteslokaler har varit följden.

Men det finns ändå församlingar som växer och bygger nya kyrkor! En sådan är Hovsta frikyrkoförsamling som bildades 1987. Visserligen genom tidigare sammanslagningar, men också genom en ökande befolkning i trakten där man fanns.

Då uppstod också behovet av en ny kyrka. Hösten 2001 kunde man så inviga Lundhagskyrkan som därmed blev centrum för församlingen.

Nu har man en halvtidsanställd ungdomspastor och fungerande aktiviteter som hör till församlingslivet förutom gudstjänsterna.

Producent: Tommy Sundquist, Sveriges Radio, Örebro.