Bilder på noter

Jakobsmässa, en mässa i hemlöshetens tid