Guds rike och medias cynism

Söndag den 5 december kl 11.00

”Guds rike och medias cynism”  är rubriken på dagens Gudstjänst, som kommer från Hagakyrkan i Örebro, där  förre teveproducenten Per-Arne Axelsson medverkar.


Han har god insyn från båda håll. Dels då han jobbade på SVT i Örebro med program om existentiella frågor. Dels har han också ett nära förhållande till frikyrkorörelsen, främst Svenska Missionskyrkan.

Mötesledare är Lena Wentzel, pastor inom Svenska Missionskyrkan.  ”Haga sång och spel” heter kören, som dessutom kompletteras med spel av en mindre ensemble.

Producent: Tommy Sundquist, SR Örebro